Boyama Ürünleri

Boyama Ürünleri

Tekstil boyamacılığında kumaşı renklendirmek için elyaf cinsine göre değişik boyarmaddeler kullanılır. Düzgün boyama yapmak için boyarmaddenin kumaşa eşit bir şekilde dağılımı gerekmektedir. Bunun için boyarmaddenin iyi bir şekilde dağılmasını sağlayan dispergatörler, egal boyama egalizatörleri, penetrasyonu için keriyerler, ve pH düzenleyicileri gereklidir. CRN Kimya ihtiyaca göre çeşitli dispergatörler, egalizatörler, keriyerler ve gerekli diğer kimyasalları üretmektedir.

İYON TUTUCULAR VE DİSPERGATÖRLER

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN MER MA 05
Çok etkili kolloidal dispersant ve iyon tutucu, polyester iplik için haşıl maddesi.
CRN MER MS 310Üstün iyon tutma özellikleri taşıyan sulfonil ve karboksil gruplar içeren bir ko-polimer.
CRN MER PA 30 AGNötralize edilmiş, konsantre akrilik polimer, etkili kolloidal dispersan ve iyon tutucu
CRN MER PA 03Yüksek iyon tutma gücünde asidik formda konsantre akrilik asit polimeri
CRN MER PA 02 NEtkili disperge ve iyon tutma özellikleri olan oldukça konsantre nötralize akrilik asit polimeri
CRN NS-40Dispergatör, naftalin sulfonik asit formalin kondensatı.
CRN QUEST NUMetal prosesleri ve boyama için yüksek ısı dayanımlı iyon tutucu ve dispergatör.
CRN QUEST PA Conc.Boyama, kasar ve yıkama prosesleri için ideal iyon tutucu ve reaktif yıkama ajan
CRN QUEST P129Boyarmadde ve safsızlıklar için etkili bir dispersant, boyamalar için etkili iyon tutucu

ASİT TAMPONLAR

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN BUFFER BPolyester, yün ve karışımları boyamacılığında tamponlayıcı ajan
CRN BUFFER BESentetikler ve karışımları için boyama, finiş ve nötralizasyonda kullanılmak üzere asit tampon
CRN BUFFER GSAAlkali işlemlerde nötralizasyon ajanı, nötralden zayıf asidik değerlere tamponlama kimyasalı
CRN BUFFER NPFKesikli ve kesiksiz işlemlerde nötralizasyon ajanı, boyamalar için asidik tampon
CRN BUFFER NPTKumaş üzerinde kalıntı alkali için nötralizasyon, sentetik boyamalar için pH düzenleme ajanı
CRN BUFFER NPT-FBoyama ve nötralizsyon için uçucu olmayan asit kombinasyonu
CRN BUFFER S 50Pamuk ve pamuk sentetik karışımları için demineralizasyon ve nötralizasyon ajanı

KIRIK ÖNLEYİCİLER

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN LUBE ACEYağ asidi esteri, kırık önleyici ve kumaş yüzeyinde yumuşak bir tuşe verici ajan
CRN LUBE POLY-NSürtünmeyi azaltarak kırık önleme fonksiyonu görenkumaşa yumuşaklık veren non-iyonik polimer solusyonu
CRN LUBE POLY-AMetal düzelerle kumaş arasına büyük molekül ağırlıklı uzun polimer çözeltisi tabakası oluşturan kırık önleyici
CRN ROH F 8Kumaşa yumuşaklık ve kayganlık vererek kırık önleyen organik fosfor bileşiği

HAVA ALICILAR

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN AIR SFIslatma ve köpük kesme özellikli hava alıcı
CRN AIR SINpH ve sıcaklığa bağımlı olmayan ıslatıcı ve köpük kesici özellikli silikonsuz hava alıcı
CRN AIR TK5Ağır ve kalın dokuma kumaşlar ve bobin iplikler için hava alıcı

SIVI ALKALİLER

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN FLOW FKReaktif boyamalarda pH sapmalarını ve hidrolizasyonu önleyici özel sıvı alkali
CRN FLOW FX-KReaktif boyamalarda parlak ve derin boyama eldesine yardımcı, hidrolizi azaltan sıvı alkali
CRN FLOW RFHidrolizi minimize eden, hidroksil iyon içermeyen reaktif boyama pH regülatörü.
CRN LIQUAL 01Daha koyu renkler ve daha az pH sapmaları için sıvı alkali

EGALİZATÖRLER

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN GAL HC 80Dispersol boyarmaddelerle polyester kumaş boyamada özellikli egalizatör
CRN GAL EGAPolyester boyama da dispersol boyarmaddeler için egalize ve disperge ajanı
CRN SBS-APolyester boyama için dispergatör, egalizatör
CRN GAL SpecialSelülozikler için reaktif boyama egalizatörü
CRN POLA 01Polyester egalizatörü formülasyonu için ara madde, yağ/su emülgatörü.

KERİYERLER

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN ECO CARRIER OBDispersol boyarmaddelerin düşük sıcaklıklarda daha derin nufüz etmesini sağlayan yeşil keriyer
CRN ECO CARRIER BBDispersol boyarmaddelerin daha iyi diffüzyon ve migrasyonunu sağlayan keriyer.
CRN CARRIER BAEter bazlı ekolojik bir keriyer.

PENETRASYON ARTIRICILAR

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN LAM PE 1049Boyanmış ve basılmış polyester kumaşlara daha derin renk eldesi için penetrasyon artırıcı

ANTI-MIGRANT

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN ANTI-MIG ECOAntimigrant; dijital baskı da ve kontini boyamalarda egalizatör

ANTI-BACK STAINING AJANI

Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN WASH ABSDenim kumaşta yıkamalar esnasında açığa çıkan indigo boyarmaddein geri-boyamasını önleyen dispergatör