Polimerler

Polimerler

Su Kimyasalları

Bazı özel polimerler; iyon tutma, şelat yapma, disperge etme özelliklerine sahiptirler. Ayrıca koagule ve floklama yapmak için kullanılabilirler. Bu özellikleri polimerlerin buhar kazan sistemlerinde, soğutma kulelerinde, türbinlerde, jeotermal ve petrol sondaj kuyularında özellikle atık su geri kazanamında geniş kullanım alanına sahip olmalarını sağlar.

CRN Kimya ürettiği bir dizi polimerle bütün bu sektörlerde hizmet vermektedir

Polimerler
Ürün KoduÜrün Tanımı
CRN-POLYAMINE 1000KUARTERNER POLİAMİN
CRN-POLYAMINE 4000KUARTERNER POLİAMİN
CRN-POLYDADMAC -01DIALLİLDIMETİLAMMONYUMKLORÜR POLİMERİ
CRN-DCD-01DİSİYANDİAMİD-AMONYUM KLORÜR- FORMALİN KONDENSATI
CRN-POLYACPOLİAKRİLAT
CRN-POLYMACAKRİLIC-MALEIK-AKRİLAMİD CO-POLİMERİ
CRN-PAMPOLİMALEİK ASİT
CRN-PAPEMPPOLİAMINOPOLİETERMETİLENFOSFONİK ASİT